it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Systemcenter


Servicefællesskabets systemservere og tilhørende datalager m.m.er placeret i IT-Center Fyns eksterne systemcenter. Systemcentret overvåges og vedligeholdes af centrets centrale it-support.

Alt udstyr er placeret i separate aflåste serverracks, som kun IT-Center Fyns stab og centrale it-support har direkte adgang til. Øvrige personer har kun adgang til systemcentret ledsaget af en person fra ovennævnte gruppe.

Systemcentret er forsynet med redundant køling, nødstrømsgenerator og med en UPS nødstrømsforsyning, der eliminerer uregelmæssighed i strømforsyningen og korte strømafbrydelser

Systemcentret er forsynet med varslingssystemer, der via sms og/eller mail giver IT-Center Fyn besked om strømforsyningssvigt, ændringer i temperatur, serveralarmer mv. jævnfør beredskabsplanen.

Systemcenteret kontrolleres årligt af en IT-revision og har fået tilldelt Brancheforeningens kvalitetsmærke for IT-hosting.