it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Services

Vores Services

Driftscentret tilbyder total it-support og it-drift til skolernes administrative netværk og til undervisningsnetværket. Hvad supporten omfatter, kan du læse i de efterfølgende afsnit.

  • Drift af fælles CityMAN (TDC Fiber) og fælles internetforbindelse.
  • Drift, support og backup af fælles post og kalenderløsning
  • Drift, support og backup af skolens administrative it-netværk herunder esdh-løsning
  • Drift, support og backup af skolens it-netværk i undervisningen.
  • Drift og support af eventuel lærerpc- eller hjemmepc-ordning
  • Koordinering vedrørende indkøb af it-produkter
  • Indkøb og styring af fælles licensaftaler
  • It-rådgivning generelt – herunder rådgivning ved ny-, om- og tilbygninger
  • Pædagogisk konsulentfunktion i forhold til it-udvikling i undervisningen
  • Sekretariatsbetjening af servicefællesskabets styregruppe

 

Supporten er beskrevet i en række SLA’er (Service Level Agreements), som kan findes her på hjemmesiden.

IT-Center Fyn er som udbyder af it-ydelser underlagt årlig it-revision efter revisionsstandard RS 3411.

 

Beskrivelse af IT-Center Fyns supportstruktur

Den centrale drift og support leveres gennem centrets Centrale it-supporter  i Odense via TDC CityMAN-fiberforbindelser. Backoffice er bemandet alle hverdage i normal åbningstid. Systemcentret i Backoffice er overvåget 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
Den lokale support leveres på skolerne gennem IT-Center Fyn's lokale it-supporter. Supporteren er ansat af IT-Center Fyn. IT-Center Fyn har ansvaret for al drift og support. Skolen skal udpege en it-kontaktperson, som skal være bindeled mellem IT-Center Fyn/teknikeren og skolen.

Skolen skal dog selv kunne udføre en række mindre opgaver (papirpåfyldning, tonerskift og lignende). Dette fremgår af de ovennævnte SLA’er. Se skolen's ansvar

se Kommunikation vedrørende support

Når en ny skole optages i servicefællesskabet, sker det gennem en planlægningsproces, hvor skolen og IT-Center Fyn gennem møder grundigt forbereder processen. Afhængigt af skolens størrelse tager en omlægning 3-5 dage.