it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Lokal IT-teknikers opgaver


En partnerskole i IT-Center Fyn har tilknyttet én eller flere lokale IT-teknikere, der med deres faglige indsigt og deres netværk løser skolens daglige IT-opgaver. 

Område Opgaver
Teknisk support

Ved ”Teknisk support” forstås konfiguration og fejlretning i forbindelse med installation og indstilling af software og hardware.

Teknisk support omfatter ikke instruktion og undervisning i brugen af udstyret og af applikationerne.

 • Teknisk support af enheder, som er partnerskolens ejendom. Herunder udlånt udstyr til medarbejdere, kursister og elever.

 • Medarbejderes private udstyr supporteres ikke.

Teknisk support - elever/kursister
 • Teknisk support af elevers/kursisters egne enheder, der anvendes på partnerskolen til undervisningsformål for den del, der er relevant for undervisningen.

 • Support til opsætning/installation af printere og tilslutning til det trådløse netværk.

 • Bistand til partnerskolens medarbejdere i forbindelse med installation af undervisningsspecifik software på deres elever/kursisters udstyr.

 • Der ydes support i det omfang, elevens/kursistens udstyr rent teknisk kan supporteres. Det er den lokale IT-tekniker, som i hvert enkelt tilfælde vurderer muligheden for support.

 • Windows XP, Windows Vista og gamle MacOS supporteres ikke.

User Management System (UMS)
 • Vejledning i brugen af UMS-systemet, f.eks.

  - oprettelse af gæstelogins

  - udskrivning af holdlister og flettebreve

  - nulstilling af adgangskoder

 • Fejlmelding af funktioner i UMS-systemet til den centrale IT-support

 • Kontrol af logfiler og reaktion på fejl i logfiler

 • Koordinering med den centrale IT-support i forbindelse med partnerskolens indkøb af nye moduler til UMS-systemet

Active Directory (AD/brugerdatabase)
 • Håndtere lokale bruger-konti og deres rettigheder

 • Nulstille adgangskoder til specielle brugerkonti, som ikke optræder i UMS

 • Oprette lokale indstillinger (GPO’er) for partnerskolens brugerkonti og computerkonti

Software-installation
 • Udrulning/deployment af operativsystem og software på partnerskolens computere.

 • Udrulning/deployment af software på partnerskolens tablets

Printere/kopimaskiner
 • Tilslutning til netværket

 • Tildeling af printere via lokale indstillinger (GPO’er) i AD’et

 • Sletning af printjobs

AV-udstyr/projektorer
 • Tilslutning af AV-udstyr til netværket og til computer eller tablet.

 • Udrulning af hardware-specifik software på partnerskolens devices

Applikationer i administrationen
 • Fejlfinding og rådgivning i samarbejde med medarbejderen

Lokalt netværksudstyr
 • Konfigurere og opdatere partnerskolens netværks-switche

 • Vedligeholde kabling, kabelfarver og opmærkning med labels

 • Vedligeholde eventuelle servere og NAS (network-attached storage)
Overvågning
 • Netværksudstyr

 • Trådløst net

 • Printere

 • Antivirus

 • Eventuelle servere og NAS (network-attached storage)
Servicedesk
 • Oprette sager i Servicedesk

 • Følge partnerskolens sager i Servicedesk

 • Informere slutbrugerne vedr. sagernes status

Rådgivning
 • Ved indkøb, anskaffelser og udskiftning af diverse IT-udstyr

 • Ved udfærdigelse af vejledninger

Indkøb
 • Bestilling af hardware/software via driftsfællesskabet indkøbssystemer og indkøbslister

Skrotning af udtjent IT-udstyr
 • Sørge for at partnerskolens udtjente IT-udstyr ikke opmagasineres men afskaffes eller skrottes på korrekt vis i forhold til miljø og persondata
Dokumentation
 • Oplysninger om partnerskolens fastmonterede IT-udstyr med f.eks. navn, netværksadresse, kontaktperson, adgangskode

 • Specielle lokale IT-opsætninger og IT-rutiner – f.eks. lokalt opsatte servere og de tjenester, som kører fra dem

 • Partnerskolens IT-årshjul med f.eks. eksamensdatoer, IT-møder, fællesarrangementer, ferier osv.

Projektarbejde
 • Ved større IT-ændringer på partnerskolen – f.eks. indførelse af nye IT-systemer

Tovholder
 • Formidling/opfølgning/kontakt i forbindelse med løsningen af større IT-opgaver, som partnerskolen har bestilt i driftsfællesskabets centrale IT-support