it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Lokal IT-teknikers opgaver


En partnerskole i IT-Center Fyn har tilknyttet én eller flere lokale IT-teknikere, der med deres faglige indsigt og deres netværk løser skolens daglige IT-opgaver. 

Område Opgaver
Teknisk support

Ved ”Teknisk support” forstås konfiguration og fejlretning i forbindelse med installation og indstilling af software og hardware.

Teknisk support omfatter ikke instruktion og undervisning i brugen af udstyret og af applikationerne.

 • Teknisk support af enheder, som er partnerskolens ejendom. Herunder udlånt udstyr til medarbejdere, kursister og elever.

 • Medarbejderes private udstyr supporteres ikke.

Teknisk support - elever/kursister
 • Teknisk support af elevers/kursisters egne enheder, der anvendes på partnerskolen til undervisningsformål for den del, der er relevant for undervisningen.

 • Support til opsætning/installation af printere og tilslutning til det trådløse netværk.

 • Bistand til partnerskolens medarbejdere i forbindelse med installation af undervisningsspecifik software på deres elever/kursisters udstyr.

 • IT-teknikeren supporterer IT-udstyr med nyt eller nyere operativsystem. Ældre udstyr, som ikke længere opdateres af producenten, kan ikke nødvendigvis bringes til at fungere på skolens trådløse net og på andre tjenester, som skal anvendes i undervisningen. I nogle tilfælde kan problemet løses ved at opdatere udstyret. IT-teknikeren kan rådgive vedr. opgradering og opdatering af udstyret, men kan normalt ikke installere disse for eleven.
 • Der ydes support i det omfang, elevens/kursistens udstyr rent teknisk kan supporteres. Det er den lokale IT-tekniker, som i hvert enkelt tilfælde vurderer muligheden for support.
User Management System (UMS)
 • Vejledning i brugen af UMS-systemet, f.eks.

  - oprettelse af gæstelogins

  - udskrivning af holdlister og flettebreve

  - nulstilling af adgangskoder

 • Fejlmelding af funktioner i UMS-systemet til den centrale IT-support

 • Kontrol af logfiler og reaktion på fejl i logfiler

 • Koordinering med den centrale IT-support i forbindelse med partnerskolens indkøb af nye moduler til UMS-systemet

Active Directory (AD/brugerdatabase)
 • Håndtere lokale bruger-konti og deres rettigheder

 • Nulstille adgangskoder til specielle brugerkonti, som ikke optræder i UMS

 • Oprette lokale indstillinger (GPO’er) for partnerskolens brugerkonti og computerkonti

Software-installation
 • Udrulning/deployment af operativsystem og software på partnerskolens computere.

 • Udrulning/deployment af software på partnerskolens tablets

Printere/kopimaskiner
 • Tilslutning til netværket

 • Tildeling af printere via lokale indstillinger (GPO’er) i AD’et

 • Sletning af printjobs

AV-udstyr/projektorer
 • Tilslutning af AV-udstyr til netværket og til computer eller tablet.

 • Udrulning af hardware-specifik software på partnerskolens devices

Applikationer i administrationen
 • Fejlfinding og rådgivning i samarbejde med medarbejderen

Lokalt netværksudstyr
 • Konfigurere og opdatere partnerskolens netværks-switche

 • Vedligeholde kabling, kabelfarver og opmærkning med labels

 • Vedligeholde eventuelle servere og NAS (network-attached storage)
Overvågning
 • Netværksudstyr

 • Trådløst net

 • Printere

 • Antivirus

 • Eventuelle servere og NAS (network-attached storage)
Servicedesk
 • Oprette sager i Servicedesk

 • Følge partnerskolens sager i Servicedesk

 • Informere slutbrugerne vedr. sagernes status

Rådgivning
 • Ved indkøb, anskaffelser og udskiftning af diverse IT-udstyr

 • Ved udfærdigelse af vejledninger

Indkøb
 • Bestilling af hardware/software via driftsfællesskabet indkøbssystemer og indkøbslister

Skrotning af udtjent IT-udstyr
 • Sørge for at partnerskolens udtjente IT-udstyr ikke opmagasineres men afskaffes eller skrottes på korrekt vis i forhold til miljø og persondata
Dokumentation
 • Oplysninger om partnerskolens fastmonterede IT-udstyr med f.eks. navn, netværksadresse, kontaktperson, adgangskode

 • Specielle lokale IT-opsætninger og IT-rutiner – f.eks. lokalt opsatte servere og de tjenester, som kører fra dem

 • Partnerskolens IT-årshjul med f.eks. eksamensdatoer, IT-møder, fællesarrangementer, ferier osv.

Projektarbejde
 • Ved større IT-ændringer på partnerskolen – f.eks. indførelse af nye IT-systemer

Tovholder
 • Formidling/opfølgning/kontakt i forbindelse med løsningen af større IT-opgaver, som partnerskolen har bestilt i driftsfællesskabets centrale IT-support