it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-kontaktperson opgavebeskrivelse


Alle partnerskoler udpeger en IT-kontaktperson i forhold til driftsfællesskabet IT-Center Fyn.
IT-kontaktpersonens roller er:

 

 • At have løbende kontakt med de lokale IT-teknikere vedr. skolens IT-emner. Dette kan f.eks. ske ved at der afholdes regelmæssige møder om IT-opgaver.
 • Have kontakt til ledelse og medarbejdere hos IT-Center Fyn i Odense
 • Sørger for, at lokale IT-teknikere informeres hurtigt om f.eks. eksamensplaner
 • Sørger for, at skolens ledelse, specielt styregruppemedlemmet, er velinformerede om skolens IT-emner
 • Godkender oprettelsen/adgangen til administrationens filer – f.eks. i forbindelse med nyansættelser
 • Modtager SMS-varsler, som vi udsender i tilfælde af systemnedbrud
 • Orienterer skolens personale om alle relevante aftaler – hvad er omfattet, og hvad er ikke
 • Sikrer, at der foretages indkøb af programmer og it-udstyr koordineret med indkøbsfunktionen i IT-Center Fyn
 • Sikrer en løbende fornyelse af it-udstyret
 • Orienterer servicefællesskabet om væsentlige ændringer på partnerskolen, som har indflydelse på anvendelsen af IT
 • Sikrer, at licensforholdene er på plads i forhold til den udbredelse, som skolen ønsker at give programmerne

 

Nogle skoler vælger, at skolens øverste leder eller en stedfortræder både er IT-kontaktperson og styregruppemedlem.

De fleste har dog en konstruktion, hvor den øverste leder eller en stedfortræder er styregruppemedlem, og IT-kontaktpersonen er en medarbejder i ledelsen eller tæt på ledelsen.

22. januar 2018