it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Teams og Klassenotesbogen

Skrevet af: IT-Center Fyn , 31. oktober 2018

Et af de store spørgsmål når man taler om Microsoft Teams i undervisningen er, hvordan det hænger sammen med brugen af Klassenotesbogen som mange undervisere benytter sig af. Man kan nemlig knytte en Klassenotesbog til et Team og derigennem få det bedste fra begge verdener:

  • Teams som et samlingssted for en dedikeret chatfunktion (som bedre erstatning for Facebook, der både er GDPR-ulovlig og fyldt med distraherende reklamer)
  • Et område til opbevaring af filer, dokumenter, film og andet som bruges på det enkelte hold
  • Nem adgang til videomøder der faktisk virker i forbindelse med individuel rådgivning eller i grupper samt få samlet nogle af de værktøjer man benytter i undervisningen.

 

Næste spørgsmål der dukker op er hvor mange Teams man så skal bruge?

Her er to modeller oplagte idet man enten kan tænke et Team til en klasse, hvor hvert fag får en kanal, eller et team til hvert hold. Førstnævnte styrker klart overskueligheden i antallet af Teams, som den enkelte elev og lærer skal forholde sig til, og gør det nemmere at følge med i hvad eleverne laver i de andre fag, så det er fristende at kaste sig ud i den løsning. Men hagen ved den løsning er, at den skubber problemet med manglende overblik ned i undervisningen til Klassenotesbogen. Der kan nemlig kun knyttes én Klassenotesbog til et Team og denne Klassenotesbog får automatisk en fane i samarbejdsområdet knyttet til hver kanal. Konsekvensen af det er. at alle klassens fag skal stoppes ind i samme Klassenotesbog, og det kan nemt gå hen og blive uoverskueligt for den enkelte elev, når der samtidig er nødt til at blive oprettet Teams for valghold, hvor eleverne jo ikke er samlet i klasserne.

Hvis man derimod opretter et Team pr. hold kan man til teamet knytte en dedikeret Klassenotesbog, og sikre sig at eleverne ikke kommer til at diskutere faglige emner de forkerte steder, men at der kan oprettes kanaler, der er knyttet til forskellige faglige formål lige fra faglige emner til eventuelle skriftlige produkter og større opgaver. Den tilhørende faglige chatfunktion vil dermed også blive opdelt efter disse emner og blive mere specifik/relevant for den enkelte elev at bruge.

 

De vigtigste nyheder i Teams er nok, at man i et Team kommer til at kunne oprette kanaler som kun lærerne kan se. Det vil sige en funktion lidt som "kun lærere" i Klassenotesbogen. Herudover kan man gemme Teams og genbruge strukturen uden indhold til nye Teams, og dermed spare tid, hvis man skal oprette flere Teams af samme type.

Teams er desuden allerede klar til GDPR, men der forestår et arbejde lokalt med at vurdere hvor og hvornår, der skal en to-faktor godkendelse samt logning til for at leve op til kravene her. Dette er noget man selv skal iværksætte, eller som man kan betale sig fra at få gjort af firmaer, der har specialiseret sig i at tilpasse Microsofts produkter til den enkelte skole.

Det er nu også muligt at invitere bestemte personer til at deltage i et Team med en kode, så man ikke behøver at lede efter teamet når man ikke kender det præcise navn.

 

Microsofts introduktion til Teams for undervisere kan læses her.

  • Digital dannelse
  • Læringsværktøjer
  • Office 365
  • OneNote