it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-Didaktik


Oversigt over IT-Center Fyns læringsnetværk

IT-Center Fyns læringsnetværk skaber rammerne for at undervisere og ledere på tværs af skolerne i fællesskab kan undersøge og analysere det didaktiske potentiale i læringsteknologi. Møderne tilrettelægges i et digitalt dannelsesperspektiv og i tæt samarbejde med partnerskolerne.

Se datoer og mødeindhold på itcfyn.dk/kurser-arrangementer

Under perioden med Corona virus har fokus været 100% på anvendelsen af virtuelle undervisningsredskaber og metoder. Vi har taget udgangspunkt i de to platforme skolerne anvender; Google Meet og Microsoft Teams. Vi har afholdt webinarer både med fokus på den praktiske anvendelse af de to platforme og med hvordan du kan forbedre din virtuelle didaktiske metode

I den kommende tid vil vi evaluere og vidensdele ud fra erfaringerne fra brugen af de virtuelle redskaber og metoder.

 

Ledernetværk

Efter hver Styregruppemøde, som holdes i marts og oktober, afholder IT-Center Fyn It-didaktiske ledernetværksmøde. Vi har på disse møder haft indlæg og behandlet emner omkring Computational Thinking, udfordringerne ved datasikkerhed, digitaliseringen af undervisningen og ikke mindst løbende efteruddannelse af alle medarbejdere til at kunne følge med den teknologiske udvikling. Med ledernetværksmøderne er det muligt for lederne på den enkelte skole at erfaringsudveksle med andre ledere og få inspiration udefra til at blive bedst klædt på til opgaven.

Eksempler på indhold:

  • Læringsteknologi som katalysator for et nyt læringsparadigme
  • Valg og implementering af ny læringsteknologi
  • Udvikling og udfordringer på skolens læringsplatforme (Office 365 og GSuite for Education)
  • Digital dannelse. Operationalisering i et elev og lærerperspektiv
  • Big data og learning analytics