it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Eksterne leverandørers opsætning af IT-udstyr på Servicenet


 

Servicens navn

Eksterne leverandørers opsætning af IT-udstyr på Servicenet

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at give partnerskolen mulighed for indkøb af IT-udstyr hos en ekstern leverandør, som kan opsættes internt på skolens netværk. Det indkøbte udstyr kan for eksempel være varmestyring, IP-telefoni, låsesystem og videoovervågning.

Udstyret skal opsættes på et særligt netværk til formålet, "Servicenettet". Dette netværk er adskilt fra skolens øvrige netværk, fx medarbejdernes netværk og elevernes netværk. Trafikken mellem de enkelte netværk reguleres og styres i IT-Center Fyns firewalls.

Interessenter og ansvarsfordeling

Leverandøren er ansvarlig for opsætning/fejlsøgning/opdatering af udstyret og for brugersupport af det.

Skolen er ansvarlig for:

  • at IT-Center Fyn inddrages tidligt i processen, før indkøbet af udstyret foretages.
  • at skolens medarbejdere uddannes i brugen af udstyret.
  • at der, om nødvendigt, udfærdiges en databehandleraftale med leverandøren.

IT-Center Fyn er ansvarlig for:

  • rådgivning i forbindelse med indkøb af udstyret.
  • drift af netværk/firewall.
  • udfærdigelse af et ejerskabsdokument, hvor bl.a. ansvar for support, vedligehold, backup og sikkerhedsopdateringer noteres.

Aftaleforhold og forudsætninger

IT-Center Fyn udfærdiger i samarbejde med partnerskolen et ejerskabsdokument, som beskriver systemet og fordelingen af ansvar.

IT-Center Fyn forudsætter, at udstyret fungerer med gældende sikkerhedsstandarder. I hvert enkelt tilfælde vil IT-Center Fyn foretage en risikovurdering, som bl.a. vil være baggrund for, hvilken eller hvilke løsninger, der skal til, for at udstyret kan fungere tilfredsstillende for partnerskolen.

Udstyret kan have tilknyttet en app, som kræver, at der opsættes en række åbninger i driftsfællesskabets firewall. IT-Center Fyn vurderer risici ved disse åbninger og beslutter, om disse åbninger til app'en kan tillades.

Support

Al support af IT-udstyret og brugen af eventuelle applikationer varetages af leverandøren.

IT-Center Fyn yder som standard support til drift af netværk og firewall. Udvidet support kan aftales og beskrives i ejerskabsdokumentet.

Servicenettet overvåges indenfor almindelig arbejdstid af den centrale Servicedesk. Ved fejl på Servicenettet igangsætter Servicedesk fejlmelding og fejlløsning.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som påtænker at indkøbe nyt IT-udstyr hos en ekstern leverandør, inddrager IT-Center Fyn tidligt i processen.

Ved afvikling/nedtagning af udstyret sørger skolens lokale IT-tekniker for, at central IT bliver informeret, så netværkskonfigurationer til udstyret kan blive fjernet. 

Referencer

Notat vedr. indkøb og opsætning af IP-telefoni

Ændringsdato

Service Level Agreement for "Eksterne leverandørers opsætning af udstyr på Servicenet" er ændret 21. januar 2022