it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ekstra IT-supporttimer


Servicens navn

Ekstra IT-supporttimer

Beskrivelse og målsætning

Partnerskolerne i driftsfællesskabet, IT-Center Fyn, får tildelt et antal IT-supporttimer efter en fast fordelingsnøgle. IT-Center Fyns IT-teknikere vil være til stede på skolen og løse IT-supportopgaver i det tildelte antal timer.

Skolerne har mulighed for at tilkøbe ekstra IT-supporttimer til udførelse af IT-opgaver, som ligger uden for grundydelses-SLA'et.
De tilkøbte IT-opgaver beskrives i en aftale.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen definerer og beskriver opgaver, som skal udføres i de tilkøbte IT-supporttimer.

IT-Center Fyn laver supportplanen med de tilkøbte timer.

Aftaleforhold og forudsætninger

Lokale IT-teknikere er tilstede på skolen jf. supportplanen og inden for normal arbejdstid.

De aftalte ekstra opgaver bortfalder, når tilkøbet af ekstra IT-supporttimer ophører.

Support

Partnerskoler, som ønsker ekstra IT-supporttimer, kan søge rådgivning hos skolens lokale IT-tekniker eller hos IT-Center Fyns ledelse.

Kommunikation

Partnerskoler, som ønsker ekstra IT-supporttimer, kontakter IT-Center Fyns ledelse.

Procedurer

Skriftlige aftaler med antallet af ekstra timer, pris, placering af timerne og opgavernes indhold udfærdiges af IT-Center Fyn i samarbejde med partnerskolen.

Referencer

Arbejdsopgaver for lokale IT-teknikere: http://www.itcfyn.dk/services/lokal-it-teknikers-opgaver 
SLA for "Servicedesk - Lokal IT-Support": http://www.itcfyn.dk/services/sla/servicedesk-lokal-it-support
Supportplan for lokale IT-teknikere: http://www.itcfyn.dk/services/supportplan-for-lokal-it-support

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Ekstra IT-supporttimer" er ændret 18. december 2017