it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Håndtering af brugerkonti (UMS-grundmoduler)


Servicens navn

Håndtering af brugerkonti (UMS-grundmoduler)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er:

At levere automatisk oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af brugerkonti ud fra data i skolernes studieadministrative system.

At give adgang til nulstilling af adgangskoder.

At synkronisere adgangskoder til relevante systemer.

At tilbyde skolerne en løsning til håndtering af brugerkonti og adgangskoder, og til oprettelse af gæstelogin.

IT Center Fyn anvender User Management System (UMS) fra Inlogic til håndtering af brugerkonti i driftsfællesskabets brugerdatabaser og IT-systemer. UMS er et modul-opbygget system, der kan tilpasses skolernes behov og ønsker.

IT Center Fyn har samlet en række nødvendige moduler i en grundpakke.
Grundpakkens moduler kan udveksle data mellem skolens studieadministrative system, UMS og Styrelsen for IT og Læring (STIL) og synkronisere adgangskoder mellem brugernes konti hos IT Center Fyn og deres UNI-login hos STIL.
Manglende UNI-logins oprettes automatisk af UMS.


Web-modulet, UMS Web, er en del af grundpakken. Det giver skolernes medarbejdere adgang til nulstilling af adgangskoder, udskrivning af flettebreve og klasselister, og oprettelse af gæstekonti.

Nye partnerskoler betaler et engangsbeløb for grundpakken.
Grundpakken er opsat, så flere skole deler samme UMS-server. Serveren er en del af grundydelsen.

UMS-moduler, som ikke er i grundpakken, kan tilkøbes.
Nogle moduler kræver, at skolen har egen UMS-server i driftsfællesskabets datacenter. Det vil også være et tilkøb.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Skolen er ansvarlige for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Ophørte medarbejdere skal have en ophørsdato.

IT Center Fyn er ansvarlig for UMS-server, systemdrift og primær fejlsøgning på UMS-installationer.

IT Center Fyn administrerer licenser og betalinger i forhold til grundpakken og datalevering fra STIL.

Leverandøren af UMS, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.

STIL leverer data til UMS. Der laves en aftale mellem skolen, IT Center Fyn og STIL om dataleverancen. 

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Skolen skal anvende UMS, når brugerkonti skal håndteres i driftsfællesskabets IT-systemer.

IT-Center Fyns Servicedesk og centrale IT-support skal have brugeradministrative rettigheder i skolens administrationsværktøjer hos STIL.

Skolen udvælger medarbejdere, som har udvidet adgang til skolens UMS-webportal, f.eks. til nulstilling af andres adgangskoder og oprettelse af gæstekonti.

Ved optagelse i driftsfællesskabet betaler den nye partnerskole et beløb for grundpakken. Årlige driftsomkostninger til grundpakken afholdes af driftsfællesskabet.

Vigtigt! Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og centrale IT-support for rådgivning før indkøb af nye UMS-moduler.

 

Support

Lokale IT-teknikere og den centrale Servicedesk hjælper med brugen af grundpakkens moduler og fejlsøgning på brugerkonti.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-servere og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres af IT-Center Fyn og formidles eventuelt videre til Inlogic.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Partnerskoler som ønsker ændringer i deres UMS-setup, f.eks. tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen. IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

 

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/

IT-Center Fyns Ophørsprocedure

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Håndtering af brugerkonti" er ændret 1. juni 2017