it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Hosting af applikationer på særlige servere


Servicens navn

Hosting af applikationer på særlige servere

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at give skolen mulighed for tilkøbe en server til særlige skolespecifikke applikationer.

Serveren oprettes i IT-Center Fyns datacenter.

Interessenter og ansvarsfordeling

Leverandøren af applikationen er ansvarlig for applikationens funktionalitet og håndterer fejlsøgning, applikationsopdateringer og brugersupport.

Skolen er ansvarlig for, at brugerne er uddannet i brugen af applikationen.

IT-Center Fyn er ansvarlig for netværk, firewall og serverdrift dvs. overvågning, sikkerhed, serveropdateringer, serversupport og backup.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen udfærdiger i samarbejde med IT-Center Fyn et ejerskabsdokument, som f.eks. beskriver funktion, ansvarsfordeling, dokumentation og supportaftale.

IT-Center Fyn forudsætter, at applikationen kan afvikles på serversystemer, der lever op til glædende sikkerhedsstandarder, og som supporteres af producenten.

Med mindre andet aftales, gemmer IT-Center Fyn som standard backup i 31 dage.

Support

Al support i forhold til applikationen og brugen af applikationen varetages af leverandøren.

IT-Center Fyn yder som standard support til serverens drift og operativsystem. Udvidet support kan aftales og beskrives i ejerskabsdokumentet.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af en server til en skolespecifik applikation, kontakter den centrale Servicedesk.

Når en partnerskole ønsker en server nedlagt, gøres det ligeledes ved at skrive til servicedesk@itcfyn.dk.

Servere faktureres for et kvartal af gangen. Ved opsigelse betales løbende måned fra opsigelsesdatoen.

Referencer

 

Ændringsdato

Service Level Agreement for "Hosting af applikationer på særlige servere" er ændret 11. januar 2022