it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Hosting af LUDUS Suite


Servicens navn

Hosting af LUDUS Suite

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde skolen hosting af LUDUS Suite hos IT Center Fyn.

LUDUS Suite består af et administrativt kernesystem, der udnytter alle fordele ved sædvanlige Windows-programmer, som fx genvejstaster og sammenkædede vinduer, der automatisk opdateres.

LUDUS Suite omfatter desuden LUDUS Web, som giver alle brugere adgang til relevante data via internettet i en udstrækning, som styres af skolen selv.

For mere information om LUDUS Suite - se link til leverandøren af LUDUS, DXC, under punktet referencer.

Interessenter og ansvarsfordeling

Leverandøren af LUDUS, DXC, er ansvarlig for LUDUS' funktionalitet i forhold til fejlsøgning, rettelser og ændringer på LUDUS-software.

IT Center Fyn er ansvarlig for servere, systemdrift og database-backup.
LUDUS Suite hostes på minimum to servere pr. skole hos IT Center Fyn. Der udføres daglig backup af serverne. Backup'en gemmes i 21 dage.

Aftaleforhold og forudsætninger

DXC yder support til LUDUS Suite og licens til database og LUDUS Suite.

Skolen har ansvaret for, at licensforhold er i overensstemmelse med skolernes LUDUS-installation.

Skolen godkender og prioriterer opgradering af version og udviklingsopgaver i samarbejde med IT-Center Fyn og ekstern leverandør.

IT-Center Fyn vil som udgangspunkt opdatere alle LUDUS-installationer, når DXC frigiver en opdatering. Vi koordinerer opdateringen i samarbejde med skolens LUDUS-ansvarlige. Kritiske opdateringer vil ligeledes blive koordineret i samarbejde med skolen.

Support

Ved spørgsmål til brugen af LUDUS Suite, kontakter skolen DXC's support direkte på tlf. 3614 7070 eller sc-ludus@dxc.com

Ved spørgsmål til serverdrift og backup kontakter skolen IT-Center Fyns Servicedesk.

Kommunikation

Kontakt DXC's support på tlf. 3614 7070 eller sc-ludus@dxc.com

Kontakt IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Procedurer

Installation, hosting og backup af LUDUS Suite er en tilkøbsydelse. Partnerskolen indhenter tilbud hos IT-Center Fyn også i forbindelse med bestilling af LUDUS Suite hos DXC.

I nogle tilfælde kræver DXC's fejlfinding, at DXC får tilsendt et eksemplar af LUDUS-databasen. Skolen kontakter IT-Center Fyns Servicedesk, som uploader databasen til DXC.

Referencer

DXC om LUDUS Suite http://www.dxc.technology/dk/offerings/122533/138465-studieadministration

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Hosting af LUDUS Suite" er ændret 9. januar 2018