it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Integration af brugerdata fra Active Directory til andre systemer


Servicens navn

Integration af brugerdata fra Active Directory til andre systemer

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde skolen en løsning, hvor eksterne IT-systemer og applikationer modtager brugerdata direkte fra IT Center Fyns brugerdatabase, Active Directory (AD). Servicen sikrer, at brugerdata kommer fra ét datagrundlag - typisk partnerskolens studieadministrative system.

Brugerdata kan leveres som:
 

  • LDAP opslag til applikationer på servere, der er placeret i IT Center Fyns datacenter i Odense eller i Microsoft Azure
  • Udtræksfiler som sendes til eksterne systemer via en sikker netværksforbindelse. 


Data kan leveres til:
 

  • Systemer som er hosted hos IT Center Fyn. Her forgår dataoverførslen internt på driftsfællesskabets sikre netværk
  • Systemer, som er hosted hos en ekstern leverandør, hvor dataoverførslen sker fra IT-Center Fyn til eksternt netværk. Her skal IT-Center Fyn i samarbejde med skolen og den eksterne leverandør sikre, at fornødne sikkerhedsforanstaltninger er opsat.

Interessenter og ansvarsfordeling

Leverandøren skal levere de nødvendige oplysninger om hvilke data, der skal integreres, og hvordan integrationen ønskes opsat.

Partnerskolen er ansvarlig for, at brugernes data er angivet korrekt i det studieadministrative system i forhold til de aftaler, som er lavet med leverandøren.

IT Center Fyn sikrer, at brugernes data overføres fra det studieadministrative system via UMS til AD'et.

IT Center sikrer i samarbejde med den eksterne leverandør, at fornødne sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

IT-Center Fyn er ansvarlig for drift af anvendte servere til dataoverførslen - dvs. overvågning, sikkerhed, opdateringer og backup af serverne.

Aftaleforhold og forudsætninger

Ved dataoverførsel til eksterne systemer er det en forudsætning, at overførslen sker på en sikker måde - f.eks. via en sikker netværksforbindelse eller via en krypteret e-mail.
Dataoverførsel til eksterne systemer kræver desuden, at partnerskolen og leverandøren udfærdiger en databehandleraftale.

Partnerskolen udfærdiger i samarbejde med IT-Center Fyn et ejerskabsdokument, som f.eks. beskriver funktion, ansvarsfordeling, dokumentation og supportaftale.

Support

Det eksterne system supporteres af leverandøren.

Overførslen af data supporteres af IT-Center Fyn

Kommunikation

Kontakt IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Kontakt den centrale Servicedesk før indkøb af et system, som kræver integration af brugerdata fra Active Directory.

Kontakt den centrale Servicedesk ved fejl i dataoverførslen.

Referencer

 

Revisionsspor

 Service Level Agreement for "Integration af brugerdata fra Active Directory til andre systemer" er ændret 18. januar 2018