it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-netværk og datakommunikation


Servicens navn

IT-netværk og datakommunikation

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at sikre stabile og tilstrækkelige kablede og trådløse datalinjer til partnerskolernes kommunikation på driftsfællesskabets netværk.

Netværket er bygget op omkring et centralt Datacenter, hvor der også er etableret en fælles, kraftig internetforbindelse.

IT-Center Fyn har indkøbsaftaler med leverandører af netværksudstyr.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

TDC er den aktuelle udbyder af datalinjer i driftsfællesskabet.

IT-Center Fyn konfigurerer og vedligeholder alt netværksudstyr, som anvendes til kommunikation på driftsfællesskabets netværk.

IT-Center Fyn overvåger og logger kommunikationen på det anvendte netværksudstyr.

IT-Center Fyn overvåger kapaciteten/båndbredden af partnerskolens datalinje, som opgraderes efter aftale og behov. 

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolens datalinje til driftsfællesskabets netværk indkøbes og ejes af skolen. Datalinjen inkluderer adgang til Internettet.

IT-Center Fyn indkøber, konfigurerer og ejer datalinjens kantrouter, som rent fysisk er placeret på partnerskolen.
Skolen indkøber, ejer og laver serviceaftaler på alt øvrigt netværksudstyr på skolen.

Alt netværksudstyr, som anvendes til kommunikation med driftsfællesskabets netværk, skal være godkendt af IT-Center Fyn.

Partnerskolen indhenter konsulenthjælp hos IT-Center Fyn ved ændringer, f.eks. bygningsændringer.

Planlagt opdatering/systemarbejde på servicen må ikke foregå i aftalte Systemfrysningsperioder.

 

Support

Skolens netværksudstyr til det kablede og det trådløse net overvåges indenfor almindelig arbejdstid af lokale IT-teknikere og den centrale Servicedesk, og fejlmelding/fejlløsning igangsættes af disse.

Supporten kan også omfatte konsulentbesøg fra en central IT-tekniker - f.eks. ved større ændringer.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk ved fejl. Se også dette diagram, Kommunikation vedrørende support

Planlagte opdateringer/systemarbejder på servicen udmeldes via mail og i Driftinformation på IT-Center Fyns hjemmeside.

Akut opståede fejl, som omfatter alle partnerskoler, vil blive behandlet som en major incident, og udmeldes via SMS og i Driftinformation på IT-Center Fyns hjemmeside.

Andre fejl, som ikke omfatter alle partnerskoler, udmeldes af skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

 

Procedurer

Ved normal drift opdages eventuelle fejl af overvågningen, og Servicedesk igangsætter fejlretning.

Ved ændringer, f.eks. tilbygning, ombygning eller nye bygninger, kontakter skolen IT-Center Fyn for konsulenthjælp meget tidligt i ændringsprocessen.

Ved opsigelse af datalinjer henvender skolen sig skriftligt til IT-Center Fyns Servicedesk og beder om at få opsagt datalinjen. IT-Center Fyn sørger for at opsige skolens/afdelingens datalinje hos udbyderen.

 

Referencer

Ved indkøb af netværksudstyr kan driftsfællesskabets egen Cisco Prisliste anvendes (kræver login).

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "IT-netværk og datakommunikation" er ændret 30. maj 2017