it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-revision


Servicens navn

IT-revision

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at få udfærdiget centrale IT-revisionserklæringer, som kan anvendes af alle partnerskoler og evt. vedlægges skolernes egne revisionserklæringer.

 

Et godkendt IT-revisionsfirma fører tilsyn med driftsfællesskabets IT-systemer, foranstaltninger og procedurer.

 

Normalt færdiggøres indeværende års IT-revisionserklæringer medio februar det efterfølgende år.

Erklæringerne vil blive sendt til skolernes hovedpostkasser umiddelbart derefter.

 

De nyeste IT-revisionserklæringer (ISAE 3000 type 2 og ISAE 3402 type 2) kan altid tilsendes partnerskolen på anfordring. Skolernes medarbejdere kan også downloade erklæringerne på IT-Center Fyns hjemmeside via links på hjemmesidens sidefod. 

 

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn er ansvarlig for bestilling af og betaling for IT-revisionserklæringer.

Et godkendt IT-revisionsfirmas revisorer gennemfører tilsynet og udfærdiger erklæringerne.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

IT-revisionen gennemføres uden partnerskolernes medvirken. Ingen aftaleforhold eller forudsætninger er relevante for partnerskolerne i denne SLA.

 

Support

Spørgsmål til erklæringen kan sendes til IT-Center Fyns Servicedesk.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Ingen procedurer er relevante for partnerskolerne i denne SLA.

 

Referencer

IT-Center Fyns aktuelle IT-revisionsfirma er BDO

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "IT-Revision" er ændret 4. januar 2023