it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-revision


Servicens navn

IT-revision

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er, at få udfærdiget én central IT-revisionserklæring, som kan anvendes af alle partnerskoler og vedlægges skolernes individuelle og årlige regnskabsrevisionserklæringer.

 

Et godkendt IT-revisionsfirma udfører tilsyn med driftsfællesskabets IT-systemer, kontroller og procedurer.

Tilsynet afsluttes med en IT-revisionserklæring, som skolernes regnskabsrevisorer vil bede om ved deres årlige revision af skolernes regnskaber.

 

Normalt færdiggøres indeværende års IT-revisionserklæring medio februar det efterfølgende år.

Erklæringen vil blive sendt til skolernes hovedpostkasser umiddelbart derefter.

 

Den nyeste IT-revisionserklæring kan altid tilsendes partnerskolen på anfordring.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn er ansvarlig for bestilling af og betaling for IT-revisionserklæringen.

Et godkendt IT-revisionsfirmas revisorer gennemfører tilsynet og udfærdiger erklæringen.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

IT-revisionen gennemføres uden partnerskolernes medvirken.

Ingen aftaleforhold eller forudsætninger er relevante for partnerskolerne i denne SLA.

 

Support

Ønske om et eksemplar af IT-revisionserklæringen og spørgsmål til erklæringen kan sendes til IT-Center Fyns Servicedesk.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

IT-revisionen gennemføres uden partnerskolernes medvirken.

Ingen procedurer er relevante for partnerskolerne i denne SLA.

 

Referencer

IT-Center Fyns aktuelle IT-revisionsfirma er BDO

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "IT-Revision" er ændret 26. oktober 2017