it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Konsulentydelse ved byggeprojekter


Servicens navn

Konsulentydelse ved byggeprojekter

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er, at partnerskolen får det rigtige og det bedste resultat mht. IT-infrastrukturen, når skolen nybygger, tilbygger eller ombygger.


Næsten alle byggesager medfører ændringer eller tilføjelser i den eksisterende IT-infrastruktur.
IT-Center Fyn kan rådgive meget tidligt i forløbet, dvs. allerede før skolen har besluttet byggeprojektet.
IT-Center Fyn skal rådgive i forbindelse med f.eks. dimensionering, fordeling af vægudtag, placering af krydsfelter og tilhørende fiberkabling.

Introducerende møder er en del af grundydelsen. Eventuel detaljeplanlægning er et tilkøb.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen kontakter IT-Center Fyn og informerer om byggeprojektet.
IT-Center Fyn deltager i byggemøder og rådgiver i forbindelse med kabling af IT-infrastrukturen.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

IT-Center Fyn kan deltage i byggeprojektet meget tidligt og senest, når detaljer vedr. IT-infrastrukturens kabling skal besluttes.

 

Support

Ved større byggeprojekter involveres mange medarbejdere i IT-Center Fyn.
Vi rådgiver tidligt i processen, vi tilpasser det trådløse net, og vi tilslutter og genetablerer, når nybygningen er ved at være afsluttet.

 

Kommunikation

Kontakt IT-Center Fyns ledelse tidligt og gerne inden projektet er endeligt besluttet.

 

Procedurer

Ingen

 

Referencer

Kontaktperson ved byggeprojekter: IT-Center Fyns tekniske chef, Kent Hansen, keha@itcfyn.dk, tlf. 5138 3264

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Byggeprojekter" er ændret 26. oktober 2017