it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Learning Management System: Automatisk håndtering Google Suite (UMS Modul)


Servicens navn

Learning Management System: Automatisk håndtering Google Suite (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolerne en løsning, hvor deres Google-løsning bliver håndteret automatisk ud fra data, der via UMS hentes fra skolens studieadministrative system.

Der findes tre forskellige UMS-moduler til håndtering af Google.

Google Suite Sync: Opretter og vedligeholder automatisk medarbejdere/elever/kursister ud fra data, som UMS henter fra skolens studieadministrative system. Desuden kan modulet synkronisere adgangskoder og slette brugere automatisk.

Google Drive integration: Opretter og vedligeholder automatisk Google-drev til medarbejdere/elever/kursister ud fra data, som UMS henter fra skolens studieadministrative system. Desuden kan modulet automatisk oprette og vedligeholde drev ud fra aktivitets-, hold- og klassenavne i det studieadministrative system.

Google Classroom- og Site-integration: Opretter og vedligeholder automatisk Google Classroom og Site ud fra data, som UMS henter fra skolens studieadministrative system. Desuden vedligeholdes brugernes rettigheder og tilknytningsforhold til Google Classroom og Site ud fra de samme data.

For mere information se Inlogic´s produktbeskrivelse under punktet referencer.

IT Center Fyn anbefaler, at skolen bruger disse løsninger til deres Google Suite, da den sikrer, at data oprettes og vedligeholdes fra samme datagrundlag, som de systemer, der er en del af grundydelsen.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Skolen er ansvarlig for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Ophørte medarbejdere/elever/kursister skal altid have en ophørsdato.

Skolen er ansvarlig for, at aktivitets-, hold - og klassenavne overholder den glædende navnestandard og er angivet korrekt i det studieadministrative system.

IT Center Fyn er ansvarlig for server og systemdrift og for primær fejlsøgning på UMS-installationer.

Leverandøren af UMS, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.
 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

UMS Google Moduler kræver, at et andet UMS-modul, "Google Suite Sync", også er tilkøbt.

Skolens UMS-installation skal flyttes fra fællesinstallationen til en skolespecifik server med de nødvendige ressourcer, når UMS Google Moduler ønske anvendt.

Partnerskolen betaler for licensen til UMS-modulet samt de tilhørende driftsomkostninger.

Support

Alle fejl vedrørende UMS-moduler meldes til IT-Center Fyns Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-servere og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres og formidles eventuelt videre til Inlogic af IT-Center Fyn.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen.
IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Learning Management System: Automatisk håndtering Google Suite (UMS Modul)" er ændret 12. februar 2018