it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Learning Management System: Automatisk håndtering Office 365 SharePoint (UMS Modul)


Servicens navn

Learning Management System: Automatisk håndtering Office 365 SharePoint (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolerne en løsning, hvor deres Office 365 SharePoint-løsning bliver håndteret automatisk ud fra data, som UMS henter fra skolens studieadministrative system.

Der tilbydes to forskellige løsninger, som begge kræver et tilkøb til skolens UMS-løsning.

Office 365 SharePoint integration: Opretter og vedligeholder automatisk medarbejdere/elever/kursister ud fra data, som UMS henter fra skolens studieadministrative system. Modulet kan også automatisk oprette og vedligeholde rum ud fra aktivitets-, hold- og klassenavne i det studieadministrative system. For mere information se Inlogic´s produktbeskrivelse under referencer.

Office 365 SharePoint Portal: Inlogic´s SharePoint-løsning til skolerne og et overbygningsmodul til Office 365 SharePoint-integration For mere information se Inlogic´s produktbeskrivelse under referencer.

IT Center Fyn anbefaler, at skolen bruger disse løsninger til vedligeholdelse af SharePoint Online, da de sikrer, at data oprettes og vedligeholdes fra samme datagrundlag som øvrige systemer i grundydelsen.

Interessenter og ansvarsfordeling

Skolen er ansvarlig for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Ophørte medarbejdere/elever/kursister skal altid have en ophørsdato.

Skolen er ansvarlig for, at aktivitets-, hold - og klassenavne overholder den glædende navnestandard og er angivet korrekt i det studieadministrative system.

IT Center Fyn er ansvarlig for server og systemdrift og for primær fejlsøgning på UMS-installationer.

Leverandøren af UMS, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

UMS-modulet "OneNote Class Notebook" kræver, at et andet UMS-modul, "Office 365 Sync", også er tilkøbt.

Partnerskolen betaler for licensen til UMS-modulet samt de tilhørende driftsomkostninger.

Support

Alle fejl vedrørende UMS-moduler meldes til IT-Center Fyns Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-servere og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres og formidles eventuelt videre til Inlogic af IT-Center Fyn.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen.
IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Learning Management System: Automatisk håndtering Office 365 SharePoint (UMS Modul)" er ændret 12. februar 2018