it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Microsoft Office 365 - SharePoint Online intranet


Servicens navn

Microsoft Office 365 - SharePoint Online intranet

Beskrivelse og målsætning

Microsoft Office 365 - SharePoint Online er en del af Office 365-pakken, som alle partnerskolerne har som standard.

Det gælder også skoler, som anvender Google Apps, og som kun benytter Microsoft Office 365 office-pakke.

 

Formålet med tjenesten er at tilbyde en fælles læringsplatform til ansatte og elever, som skolens lokale IT-tekniker kan supportere, understøtte og inddrages i.

 

IT-Center Fyn samarbejder med en række eksterne leverandører om at tilbyde den bedste og mest brugervenlige udgave af Microsoft Office 365 - SharePoint Online gennem en række udvidelsesprodukter.

Skolen kan også vælge at bygge et intranet fra bunden i SharePoint Online

 

Microsoft Office 365 SharePoint Online kan bruges via web-browser eller sammen med Office 365 office-pakke på en computer. En succesfuld anvendelse af Microsoft Office 365 forudsætter her, at skolen anvender Windows 10 med nyeste office-version eller nyere Mac OS med nyeste office-version.

Interessenter og ansvarsfordeling

Hele partnerskolens organisation skal inddrages i intranettet. Skolen har et IT-udvalg eller en projektgruppe, som er ansvarlig for intranettet. Skolens lokale IT-tekniker er med i udvalget.

 

Skolen har mindst én medarbejder, der - sammen med skolens lokale IT-tekniker - har udvidede rettigheder i intranettet og f.eks. kan oprette og gendanne sites og funktioner i intranettet.

 

IT Center Fyn er ansvarlig for synkronisering af data, grupper, konti osv. til Microsoft Office 365. Skolen er ansvarlig for at data'ene er angivet korrekt i det studieadministrative system

 

Partnerskolen og IT-Center Fyn har et fælles ansvar for, at medarbejderne uddannes i brugen af intranettet, og at samarbejdet på tværs af faggrænser og organisationer styrkes og vedligeholdes.

 

IT-Center Fyn har centrale koordinerende teknikere, som samler op på ønsker og sager fra partnerskolerne, og som varetager kontakten til eksterne leverandører.

Aftaleforhold og forudsætninger

Medarbejdernes licens til Microsoft Office 365, inkl. Microsoft Office 365 SharePoint Online, er en del af grundydelsen. Licensen er gratis for elever/kursister.

Alle skolens medarbejdere og skolens IT-tekniker skal inddrages mest muligt, når intranettet skal bygges og vedligeholdes. Skolens IT-tekniker skal deltage i møder vedr. SharePoint.

Support

Partnerskolens lokale IT-tekniker yder support i forbindelse med bygning, drift og brug af intranettet.

Central IT-support står for den udvidede fejlfinding og kontakten med Microsoft og eventuelle leverandører.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Licenser for ansatte optælles hvert år i juni måned.

Referencer

IT Center Fyns Youtube-kanal med videovejledninger: https://www.youtube.com/channel/UC_bQfRIcqw68rE0bJmSvWGw

IT Center Fyns LMS-organisering http://www.itcfyn.dk/services/google-og-office-365-organisering

Installation af Office-programmer for medarbejdere/elever/kursister: http://hub.itcfyn.dk

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Microsoft Office 365 - SharePoint Online intranet" er ændret 25. oktober 2017