it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Overførsel af skemabrikker til Google-kalender (UMS Modul)


Servicens navn

Overførsel af skemabrikker til Google-kalender (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolen en løsning, hvor medarbejderes/elevers/kursisters skemabrikker fra det studieadministrative system automatisk overføres til Google-kalenderen i skolens Google Apps.

Overførslen af skemabrikker håndteres af UMS-modulet, "G Suite Skemabrikker". Data vedrørende skemabrikker hentes af UMS fra det studieadministrative system og overføres til brugernes Google-kalender. Google kan kun modtage én daglig opdatering af skemabrikkerne.

UMS-modulet "G Suite Skemabrikker" sikrer, at data oprettes og vedligeholdes fra samme datagrundlag, som øvrige systemer i IT-Center Fyns grundydelse.

For mere information om modulet "G Suite Skemabrikker" - se Inlogic´s produktbeskrivelse under punktet referencer.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen er ansvarlig for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Ophørte medarbejdere skal altid have en ophørsdato.

IT Center Fyn er ansvarlig for driften af interne UMS-servere, og for primær fejlsøgning på UMS-installationerne.

Leverandøren af UMS-moduler, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og den centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

Brugen af "G Suite Skemabrikker" kræver, at skolens UMS-funktioner flyttes fra en fælles installation til en dedikeret skolespecifik installation.

UMS-modulet "G Suite Skemabrikker" kræver, at et andet UMS-modul, "Google Sync", også er tilkøbt.

Support

Alle fejl vedrørende "G Suite skemabrikker" og andre UMS-moduler meldes til IT-Center Fyns Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-serverne og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres og formidles eventuelt videre til Inlogic af IT-Center Fyn.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen.
IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Overførsel af skemabrikker til Google-kalender (UMS Modul)" er ændret 23. januar 2018