it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Overvågning, sikkerhed og logning


Servicens navn

Overvågning, sikkerhed og logning

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at sikre stabilitet og sikkerhed på driftsfællesskabets IT-netværk.

Enheder på netværkets backbone (udstyr i centrale og lokale krydsfelter) overvåges kontinuerligt inden for almindelig arbejdstid af IT-Center Fyns centrale Servicedesk.
Ved fejl iværksættes fejlretning omgående, og der udsendes en driftsmeddelelse, som er tilpasset fejlens udbredelse. Større fejl udmeldes på IT-Center Fyns hjemmeside. Mindre fejl udmeldes til skolen og skolens IT-tekniker.

Andet udstyr, Access Points og Printere, overvåges og kontrolleres dagligt af skolens lokale IT-tekniker. Ved fejl iværksætter teknikeren fejlretning og informerer skolen, hvis fejlen har indflydelse på skolens daglige arbejde.

Driftsfællesskabet har en fælles og redundant internetforbindelse, som er placeret i driftsfællesskabets Datacenter.
Datatrafikken reguleres af centrale firewalls, og trafik, som ikke er defineret og tilladt, afvises.
Åbningen for tilladt trafik begrænses, så det kun er tilladte enheder på netværket, som kan benytte åbningen.
Al datatrafik gennem de centrale firewalls skrives til log.

Navneopslag til web-adresser fra f.eks. internet-browsere og mail-programmer på netværket beskyttes og filtreres via en negativ-liste, som dagligt opdateres.

IT-Center Fyns sikkerhedsteam udfører daglig opdagende kontrol af logfiler og automatiske rapporter fra IT-systemerne. Ulovlig datatrafik fra skadelig software på det interne netværk opdages hurtigt, og enheder, som udsender ulovlig datatrafik, identificeres, findes og repareres.

Standard medarbejder-computere, som ikke befinder sig på skolens netværk, beskyttes fortsat af driftsfællesskabets antivirus-løsning og af beskyttede navneopslag.

Alle brugeres aktiviteter på netværket registreres i en logfil, som gemmes i 90 dage. Aktiviteterne kan udskrives til rapporter og tilsendes partnerskolerne på anfordring - f.eks. i forbindelse med eksamen.

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn opsætter, installerer og kontrollerer overvågnings- og sikkerhedstiltag på netværket og på medarbejdernes standard-udstyr.

Partnerskolerne kender og anvender driftsfællesskabets anbefalede udstyr og løsninger.

Aftaleforhold og forudsætninger

IT-Center Fyn opsætter beskyttelser på netværket, som er afvejet og tilpasset i forhold til funktionalitet, "besvær" for brugeren og økonomi.

Partnerskolerne henvender sig til skolens lokale IT-tekniker eller den centrale Servicedesk umiddelbart efter, at en mistanke om aktiviteter fra skadelig software på deres udstyr opstår.

Skolerne bestiller en rapport vedr. navngivne brugeres aktiviteter umiddelbart efter, at ønsket opstår.

Skolerne uddanner deres medarbejdere i "fornuftig adfærd og digital dannelse på Internettet".

Support

Lokale IT-teknikere renser medarbejdernes computere for skadelig software.

På anfordring udfærdiger og tilsender den centrale Servicedesk en rapport vedr. en brugers aktiviteter.

Kommunikation

Skolen kan også kontakte den lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk via mail eller telefon.
Se dette diagram, Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskolens medarbejdere henvender sig til skolens lokale IT-tekniker, hvis de har mistanke om, at der er skadelig software på deres udstyr. Hvis den lokale tekniker ikke kan kontaktes, kan medarbejderen kontakte IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Referencer

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Overvågning, sikkerhed og logning" er ændret 6. november 2017