it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Print


Servicens navn

Print

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at levere print med udvidede funktioner til partnerskolerne.

IT-Center Fyns print-service indeholder blandt andet mulighed for distribueret print (skyprint/follow me), overvågning, logning, kontering, print fra mobile enheder og web-print til medarbejdere/elever/kursister.

IT-Center Fyn benytter print-systemet, Papercut, som standard.

Selve systemet og supporteringen af det er en del af grundydelsen. Der er et engangsgebyr pr. printer, der tilsluttes systemet. Leverandøren sender regning til skolen.

IT-Center Fyn anbefaler få store printere (Multifunction Printers, MFP'er) frem for mange små printere. MFP'er leverer det bedste produkt i forhold til pris pr. print, printkvalitet, datasikkerhed og udnyttelse af funktionerne i Papercut.

Partnerskolerne kan vælge at tilslutte printere til IT-Center Fyns printservere uden Papercut eller andre print-systemer.
Det medfører, at flere funktioner på printeren ikke er mulige, f.eks. er der ingen forbrugsovervågning og kontering.
Brug af IT-Center Fyns printservere er en del af grundydelsen.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolerne indkøber, modtager og registrerer indkøbte printere, og laver vedligeholdelses- og serviceaftaler med leverandøren af printeren.

IT-Center Fyn hjælper leverandøren med at tilslutte printeren til netværket og til Papercut print-systemet.

Aftaleforhold og forudsætninger

Ved indkøb af printere skal partnerskolen altid rådføre sig med IT-Center Fyn. Visse leverandører og visse printertyper fungerer ikke særlig godt eller slet ikke med Papercut.

IT-Center Fyn supporterer også andre print-systemer i samarbejde med leverandøren af systemet. Leverandøren skal sende en netværks-kravspecifikation til IT-Center Fyn, inden systemet opsættes.

Support

Printservere og Papercut print-system overvåges indenfor almindelig arbejdstid af lokale IT-teknikere og den centrale Servicedesk, og fejlmelding/fejlløsning igangsættes af disse.

Partnerskolen henvender sig til skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk ved tilslutningsfejl og manglende print (øvrige fejl på printeren håndteres af leverandøren).

Supporten kan også omfatte konsulentbesøg fra en central IT-tekniker - f.eks. ved større ændringer.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk
Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskolen kontakter IT-Center Fyn for konsulenthjælp ved større indkøb og/eller ændringer i printsystemet.

Referencer

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Print" er ændret 18. september 2018