it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Prøveportal


Servicens navn

Prøveportal

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at give partnerskolerne mulighed for at offentliggøre digitale opgaver til elever/kursister på en nem og funktionel måde. Portalen kan f.eks. anvendes i forbindelse med terminsprøver og årsprøver. Elever/kursister kan få oplyst en simpel kode, som giver adgang til opgaven på et angivet tidspunkt.

Links til tjenester, som skal anvendes i forbindelse med udførelsen af opgaven, f.eks. ordbøger, kan lægges på prøveportalen.

Prøveportalen er en cloud-tjeneste, som er oprettet i Microsoft Azure.

Portalen er ikke en del af IT-Center Fyns grundydelser til alle partnerskoler. Dvs. den er en ydelse, som kan tilkøbes.

En videreudvikling af prøveportalen med nye funktioner vil være et samarbejde mellem partnerskolerne og IT-Center Fyn.

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn er ansvarlig for opsætning og drift af Microsoft Azures webtjeneste, som portalen afvikles på.

Partnerskolen tilføjer og fjerner opgaver i portalen.
 

Aftaleforhold og forudsætninger

Prøveportalen fungerer kun, hvis elever/kursister har fuld adgang til Internettet. Den kan ikke anvendes, hvis partnerskolen har begrænset adgang til Internettet - f.eks. i forbindelse med terminsprøver eller årsprøver.

Skolen har en medarbejder, som er ansvarlig for de opgaver, som lægges på prøveportalen.

Skolen har adgang til at redigere i portalens grundlæggende programkode, men bør undlade at gøre dette. IT-Center Fyn kan ikke hjælpe med fejlfinding i programkoden.

En standard prøveportal kan håndtere maksimalt 20 opgaver.

 

Support

Partnerskolens lokale IT-tekniker kan hjælpe med at tilføje eller fjerne opgaver i skolens prøveportal og fungere som backup i forbindelse med terminsprøver og årsprøver.

IT-Center Fyns centrale Servicedesk kan "nulstille" portalen til udgangspunktet.

Kommunikation

Kontakt IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support
 

Procedurer

Partnerskolen kontakter den centrale Servicedesk, hvis skolen ønsker at bestille prøveportalen, eller hvis portalen skal "nulstilles".

Referencer

Eksempel: Skærmdump fra Prøveportalens forside.

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Prøveportal" er ændret 9. september 2019