it-centerfyn logo

Henter indhold ...

SMS-håndtering (UMS Modul)


Servicens navn

SMS-håndtering (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er tilbyde skolen et system til f.eks. afsendelse af SMS, nulstilling af adgangskoder og velkomstbesked til nye brugere.

SMS-systemet anvender data, som findes i driftsfællesskabets User Management System (UMS), når beskeder skal sendes til brugerne. UMS' data trækkes fra partnerskolens studieadministrative system, 

Partnerskolen kan vælge mellem flere løsninger, hvor UMS-moduler sender SMS-beskeder. Her er de 4 mest anvendte:

  • SMS Send: Skolen kan sende beskeder til enkeltelever, medarbejdere, hold eller klasser.
  • SMS Velkomst: Sender en velkomstbesked til nye brugere med bl.a. kontonavn og midlertidig adgangskode.
  • SMS Password: Brugeren kan sende en SMS og få nulstillet sin adgangskode.
  • SMS Beredskab: Skolen kan sende besked til alle, f.eks. i forbindelse me en krisesituation.

For mere information om UMS-moduler, der afsender SMS-beskeder - følg link til leverandørens produktbeskrivelser under punktet referencer.

Interessenter og ansvarsfordeling

Skolen sørger for, at medarbejderes/elevers/kursisters stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system, og at alle har et mobiltelefonnummer. Ophørte brugere skal altid have en ophørsdato.

IT Center Fyn har ansvar for systemdrift og for primær fejlsøgning på UMS-installationerne.

Leverandøren af UMS, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og den centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

Alle UMS' SMS-moduler er afhængige af SMS Send-modulet og et SMS-modem. IT Center Fyn hoster partnerskolens SMS-modem.

Support

Alle fejl vedrørende UMS-moduler meldes ind til IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-systemerne og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Partnerskolerne fejlmelder generelt ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS meldes ind til IT-Center Fyns centrale Servicedesk, som eventuelt formidler fejlen videre til Inlogic.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i beslutningsprocessen.

IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/
 

Revisionsspor

 Service Level Agreement for "SMS-håndtering (UMS Modul)" er ændret 19. januar 2018