it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Support af elevernes/kursisternes eget IT-udstyr


Servicens navn

Support af elevernes/kursisternes udstyr - computer, mobil, tablet

Beskrivelse og målsætning

Det skal være muligt for eleverne/kursisterne at gennemføre deres uddannelse med deres eget medbragte IT-udstyr. Eleven/kursisten skal kunne arbejde uhindret på IT-netværket og f.eks. kunne printe.

IT-Center Fyns lokale teknikere sørger for, at elevernes/kursisternes enheder rent teknisk fungerer på skolens trådløse netværk og på netværkstjenester, som er nødvendige for uddannelsen.

IT-Center Fyns anbefaler operativsystemerne, Mac og Windows, da vores systemer er optimeret til disse.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolerne introducerer elever/kursister for netværket med vejledninger og ordensregler.

IT-Center Fyns lokale teknikere supporterer elever/kursister, hvis de har tekniske problemer med at gennemføre skolens vejledninger og få adgang til f.eks. trådløst net og print.

IT-Center Fyns har udfærdiget en skriftlig ansvarsfraskrivelse, som eleven/kursisten informeres om i supportsituationer.

Aftaleforhold og forudsætninger

En elev/kursist skal altid oprettes i skolens elevadministrative system. Driftsfællesskabets automatik sørger efterfølgende for oprettelse af brugerkonto på netværket og oprettelse af UNI-login.

Eleven/kursisten har en personlig konto med en selvvalgt adgangskode på netværket.

IT-Center Fyn yder support i det omfang, elevens/kursistens udstyr rent teknisk kan supporteres.

Det er den lokale IT-tekniker, som i hvert enkelt tilfælde vurderer muligheden for support.

Hvis elevens/kursistens computer har et ældre operativsystem, f.eks. Windows XP, Windows Vista eller et gammelt MacBook iOS, kan computeren ikke tilslutte skolens trådløse net.

Support

IT-Center Fyns lokale tekniker yder teknisk support af elevers/kursisters udstyr, hvis det anvendes på skolen til undervisningsformål.
Ved
Teknisk support forstås konfiguration og fejlretning i forbindelse med installation og indstilling af software og hardware.

IT-Center Fyns lokale tekniker yder support til opsætning/installation af printere, tilslutning til det trådløse netværk og tekniske problemer med adgang til skolens IT-tjenester.

IT-Center Fyns lokale tekniker yder bistand til partnerskolens medarbejdere i forbindelse med installation af undervisningsspecifik software på elevers/kursisters udstyr.

Kommunikation

Ved tekniske problemer henvender eleven/kursisten sig til skolens lokale IT-tekniker.

Procedurer

Partnerskolen opretter elever/kursister i det studieadministrative system og varetager introduktionen af nye elever/kursister til netværket.

IT-Center Fyns lokale tekniker informerer eleven/kursisten om IT-Center Fyn formelle ansvarsfraskrivelse og yder teknisk support på elevens/kursistens udstyr.

Referencer

Lokal IT-teknikers opgaver

Ansvarsfraskrivelse Lokal IT-support

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Support af elevernes/kursisternes eget IT-udstyr - computer, mobil, tablet" er ændret 12. juni 2017