it-centerfyn logo

Henter indhold ...

UMS Skole App (UMS Modul)


Servicens navn

UMS Skole App (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolen en App, hvor medarbejdere og elever/kursister kan modtage information fra skolen på deres mobiltelefon.

Skole App'en er en standard-App til iPhone, Android og Windows Phone, som kan tilpasses skolens behov og design. Med App'en kan man f.eks. se skema og modtage nyheder.
Der er mulighed for at købe flere moduler, der giver yderligere funktionalitet.

For mere information om Skole App'en se Inlogic´s produktbeskrivelse under punktet referencer.

Interessenter og ansvarsfordeling

Skolen er ansvarlige for at al data, der bruges af Skole App'en, er angivet korrekt i skolens studieadministrative system.

Nødvendige data, som skal bruges af Skole App'en, afklares med Inlogic i forbindelse med design og tilpasning af App'en.

IT Center Fyn er ansvarlig for driften af interne UMS-servere, og for primær fejlsøgning på UMS-installationerne.

Leverandøren af Skole App'en, Inlogic, er ansvarlig for funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

Skolen og Inlogic samarbejder, når design og tilpasning af Skole App'en skal besluttes.

Brugen af Skole App'en kræver, at skolens UMS-funktioner flyttes fra en fælles installation til en dedikeret skolespecifik installation.

Support

Alle fejl vedrørende Skole App'en og andre UMS-moduler meldes til IT-Center Fyns Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-serverne og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres og formidles eventuelt videre til Inlogic af IT-Center Fyn.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen.
IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/
 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "UMS Skole App (UMS Modul)" er ændret 22. januar 2018