it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Service Level Agreement for backup og gendannelse af mail- og fildata


Servicens navn

Backup og gendannelse af mail- og fildata

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at sikre partnerskolerne mod datatab.

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn foretager backup af interne fildata. Backup af eksterne data foretages af udbyderen.
IT-Center Fyn kan gendanne interne data og formidle gendannelse af visse eksterne data hos Microsoft. Se nedenstående tabel.

Denne tabel viser detaljer for de enkelte datatyper

Datatype IT-Center Fyn Microsoft Bruger Mulighed for gendannelse efter slettedato
Filserver - administrationens fællesdrev     180 dage
Filserver - undervisningens fællesdrev      81 dage
Filserver - personlige drev      81 dage 
Office365 - Outlook mails     15 dage *)
Office365 - Onedrive for Business   x   90 dage *)
Office365 - SharePoint Online   x   90 dage *)
Egne devices - f.eks. Computer, iPad, SmartPhone     x  
Private skyløsninger - f.eks. Dropboks, Onedrive     x  
USB-sticks     x  

*) IT-Center Fyn tager forbehold for ændringer i Office365's grundlæggende opsætning af tjenesternes papirkurve.

Vedr. ophørte brugeres data - se IT-Center Fyns Procedure ved ophør

Aftaleforhold og forudsætninger

Mails i Outlook-mapperne ”Slettet post” og ”Uønsket mail” slettes automatisk efter 4 uger (28-34 dage).

Partnerskolernes medarbejdere bør have et basalt kendskab til gendannelsesfunktioner i Office365 - f.eks. papirkurven.
Slettede sites i SharePoint Online kan gendannes af skolens egen SharePoint-administrator op til 90 dage efter sletningen.

Der er særlige backup-rutiner på andre systemer - f.eks. ESDH-Systemer og LUDUS. Disse beskrives i eget SLA.

 

Support

Partnerskolens lokale IT-tekniker yder råd og vejledning ved backup- og gendannelsesspørgsmål. 

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk
Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Partnerskolen kontakter IT-Center Fyns lokale IT-tekniker eller den central Servicedesk hurtigst muligt efter datatabet er konstateret.
Følgende informationer er vigtige for, at gendannelsen af de tabte data kan udføres hurtigt og korrekt.

  • Hvad er placeringen af data?
  • Hvornår blev data slettet eller ændret?

Partnerskolen oplyser informationerne til IT-Center Fyn bedst muligt ved sagens oprettelse.

Ved Ransomware (kryptering af filer med krav om løsepenge) er det særligt vigtigt, at den lokale IT-tekniker eller den centrale Servicedesk kontaktes hurtigt. Den aktuelle dags arbejde gemmes først den efterfølgende nat i backup'en, og krypteringen bør stoppes hurtigst muligt, så mest muligt af dagens arbejde kan reddes.

 

Referencer

 Procedure ved ophør af medarbejdere/elever/kursister

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Backup og gendannelse af mail- og fildata" er ændret 18. november 2021