it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Service Level Agreement for Hosting af Blue Prism


 

Servicens navn

Hosting af Blue Prism

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolerne hosting af Blue Prism hos IT Center Fyn. Systemet anvendes af medarbejdere på partnerskolerne til at automatisere rutineprægede arbejdsprocesser (Robotic Process Automation - RPA).

De fleste RPA-løsninger kræver, at et antal servere hostes internt i IT-Center Fyns datacenter. Blue Prism hostes typisk på 2-3 servere plus en databaseserver (hosting hos Blue Prism-leverandøren er i nogle tilfælde også en mulighed).

Interessenter og ansvarsfordeling

Blue Prism-leverandøren er ansvarlig for funktionalitet, fejlsøgning, opdateringer, ændringer og support på Blue Prism-software.

Medarbejdere på partnerskolerne indmelder eventuelle supportopgaver til Blue Prism-leverandøren.

IT Center Fyn er ansvarlig for vedligeholdelse og backup af servere og database. Der udføres daglig backup af serverne. Backup'en gemmes i 31 dage.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen sørger for, at licensforhold er i orden.

Skolen godkender og prioriterer opgradering af version og udviklingsopgaver i samarbejde med Blue Prism-leverandøren.

Support

Ved spørgsmål til brugen af Blue Prism og ved fejl i applikationen kontakter skolen Blue Prism-leverandørens support.

Ved spørgsmål til serverdrift og backup kontakter skolen IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Kommunikation


Kontaktoplysninger til IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Procedurer

Hosting af Blue Prism er en tilkøbsydelse. Partnerskolen indhenter tilbud hos IT-Center Fyn på drift af servere til Blue Prism.

Ved ændring af skolens medarbejders adgang til Blue Prism kontakter skolens kontaktperson IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Blue Prism-leverandøren har en VPN-forbindelse til systemet. Leverandøren kontakter IT-Center Fyns centrale Servicedesk, når forbindelsen skal åbnes. Åbningen er midlertidig og bliver registreret i log-fil.

Persondata

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Blue Prism-systemets data er lagret i IT-Center Fyns datacenter og er omfattet af eksisterende databehandleraftale mellem IT-Center Fyn og partnerskolen.

Partnerskolernes medarbejderes adgange til Blue Prism-systemet besluttes af skolen. Adgangsændringer bestilles hos IT-Center Fyns centrale Servicedesk, som registrerer ændringen i servicedesk-system.

Blue Prism-leverandøren er ansvarlig for system- og databasefejlfinding og har fuld adgang til alle Blue Prism-data. Partnerskolen godkender, at IT-Center Fyn opretter VPN-adgange til Blue Prism-leverandøren.

IT-Center Fyn udfærdiger fortrolighedsaftaler med den eller de medarbejdere hos Blue Prism-leverandøren, der skal anvende VPN-adgangene. I aftalen beskrives det hvem, der anvender adgangen, og hvilket udstyr, der er adgang til.

Blue Prism-leverandørens medarbejderes adgange er midlertidige og åbnes/lukkes efter behov af IT-Center Fyns centrale Servicedesk, som også informerer partnerskolen om de enkelte åbninger og registrerer dem i en log-fil.

Overførsler til tredjelande
IT-Center Fyns datacenter er placeret i Danmark. IT-Center Fyn anvender udelukkende danske leverandører ved support af datacenteret.

Dataansvarlig
Partnerskolerne er dataansvarlige og laver databehandleraftale med leverandøren.

Referencer

Mere information om Blue Prism: https://www.blueprism.com

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Hosting af Blue Prism" er ændret 16. februar 2021