it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Netværksfiler


Servicens navn

Netværksfiler

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at give partnerskolerne mulighed for at lagre fælles fildata og personlige fildata på IT-Center Fyns interne filservere.

Skolernes medarbejdere får adgang til data via automatisk tilslutning af fildrev på deres computere.

Skolerne kan vælge følgende løsning: Fælles fildrev til medarbejdere

Skolernes medarbejdere kan få adgang til fildrevet hjemmefra ved at tilkøbe en VPN-løsning.

Fælles fildrev til medarbejdere anvendes stadig aktivt af de fleste partnerskolers administrationer.
Øvrige fildrev er under afvikling og erstattes af forskellige skyløsninger.

IT-Center Fyn anbefaler, at personlige filer lægges i driftsfællesskabets O365-Onedrive-løsning. Der er adgang til denne løsning hjemmefra uden VPN. Aktuel grænse for datamængde er 1024 Gigabyte (januar 2019).

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen fastlægger adgangsrettigheder til fildrev.

IT-Center Fyn indstiller adgangsrettigheder, tilslutter fildrev og sørger for backup af fildata.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Automatisk tilslutning af fildrev kræver, at den anvendte computer er tilmeldt netværkets domæne.

Kun IT-Center Fyns centrale Servicedesk kan ændre adgangsrettigheder på Fælles fildrev medarbejdere.

 

Support

Netværksfilservere overvåges indenfor almindelig arbejdstid af IT-Center Fyns Servicedesk. Fejlretning starter umiddelbart efter, at en eventuel serverfejl er konstateret.

Partnerskolen henvender sig til skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk ved f.eks. tilslutningsfejl, adgangsrettighedsændringer, gendannelse af filer.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk
Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Ændringer i rettigheder på administrationens fælles fildrev kan kun ske ved skriftlig henvendelse til IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

 

Referencer

Se de interne filserveres backup-rutiner i SLA for backup og gendannelse af mail- og fildata

IT-Center Fyns centrale Servicedesk

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Netværksfiler" er oprettet 16. juni 2017

Service Level Agreement for "Netværksfiler" er ændret 19. januar 2019.
Personlige fildrev til alle og fælles fildrev til elever/kursister er fjernet fra SLA.
De to tjenester tilbydes ikke længere nye partnerskoler i driftsfællesskabet.
Eksisterende løsninger supporteres indtil afvikling er afsluttet.