it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Support af partnerskolens medarbejderes IT-udstyr


Servicens navn

Support af partnerskolens medarbejderes IT-udstyr - computer, mobil, tablet

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er, at alt udstyr, som partnerskolen udleverer til medarbejdere, er velfungerende på skolens kablede og trådløse netværk og på partnerskolens IT-tjenester.

Skolerne indkøber og udleverer en lang række forskelligt udstyr til deres medarbejdere; mobiltelefoner, tabletter, stationære og bærbare computere.

IT-Center Fyns centrale og lokale teknikere sørger for, at enhederne rent teknisk fungerer på skolernes trådløse netværk og på skolens netværkstjenester.

IT-Center Fyns anbefaler operativsystemerne, Mac og Windows, da vores systemer er optimeret til disse.

IT-Center Fyn har favorable indkøbsaftaler med diverse leverandører af teknisk udstyr.

IT-Center Fyn har IT-pædagoger og IT-pædagogiske netværk, som kan hjælpe skolerne i forbindelse med medarbejdernes uddannelse i brugen af udstyret.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolerne indkøber, modtager, registrerer og udleverer udstyret til medarbejderne.

IT-Center Fyns teknikere lægger driftsfællesskabets software på computere via et centralt deployment-system. Hvis det er teknisk muligt, bliver skolernes eget indkøbte software også distribueret til computerne via dette system.

IT-Center Fyns teknikere hjælper med opsætning af udstyr, som ikke har et centralt deployment-system.

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolerne skal henvende sig til og rådføre sig med IT-Center Fyn ved alle større indkøb af computere, mobiler, tabletter.

Skolerne bør indkøbe godkendte enheder til medarbejderne. Det er vigtigt, at indkøbte computere kan håndteres i driftsfællesskabets centrale deployment-system.

IT-Center Fyn kan ikke garantere, at ikke-godkendte enheder kan bringes til at fungere med alle skolens tjenester.

Medarbejdernes private udstyr supporteres ikke.

Support

IT-Center Fyn yder teknisk support af enheder, som er skolens ejendom.
Ved ”Teknisk support” forstås konfiguration og fejlretning i forbindelse med installation og indstilling af software og hardware.

IT-Center Fyns teknikere kan hjælpe i forbindelse med uddannelse i brugen af udstyret og udfærdigelse af vejledninger.

Kommunikation

Nyt udstyr kan bestilles via IT-Center Fyns bestillingspostkasse, bestilling@itcfyn.dk

Ved fejl på udstyret kontaktes skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk.
Se dette diagram, Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Skolens medarbejdere henvender sig til skolens lokale IT-tekniker ved fejl og spørgsmål vedr. den udleverede enhed.

Hvis den lokale tekniker ikke kan kontaktes, kan medarbejderen kontakte IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Referencer

Ved indkøb af godkendt udstyr kan driftsfællesskabets egne Prislister anvendes (kræver login).
Lokal IT-teknikersopgaver
IT-pædagogisk netværk og Vidensdeling

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Support af skolens medarbejderes IT-udstyr - computer, mobil, tablet" er ændret 12. juni 2017