it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Deployment af software


Servicens navn

Deployment af software

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at levere en nem og fleksibel metode til at distribuere software til partnerskolens computere og tabletter.

 

Skolen indkøber computere og tabletter, som findes i driftsfællesskabets indkøbsliste. Skolens lokale tekniker sørger for, at driftsfællesskabets fælles software lægges på enhederne via en automatiseret proces. Det foregår primært via centrale deployment-systemer. Hvis det er muligt at distribuere skolens egen software via systemerne, bliver det også installeret automatisk. Både nyere MacOS og nyere WindowsOS, kan håndteres i deployment-systemerne.

 

IT-Center Fyns centrale teknikere sørger for, at systemerne fungerer og softwaren, som distribueres til skolerne, er sikkerhedsopdateret, korrekt og licenseret. Lokale teknikere sørger for, at skolens lokale deployment-server fungerer. Serveren opdateres automatisk om natten med nye software-pakker og andre opdateringer.

 

IT-Center Fyns deployment-system til Windows indeholder også et Software-katalog, hvor skolernes medarbejdere har mulighed for at vælge særligt software, som ikke alle medarbejdere skal bruge, og som ikke ligger i skolens grundinstallation. IT-Center Fyn har færdige software-pakker til 160 gratis-apps og til 120 betalings-apps (pr. 1. november 2017).

 
Deployment-systemerne er tilpasset computere, der findes på driftsfællesskabets indkøbsliste. Håndtering, installation og support af disse godkendte computere er en del af driftsfællesskabets grundydelse.

 

Det er et tidskrævende arbejde, at få specielle computere og software tilpasset i deployment-systemet. Håndtering og installation af computere uden for listen og udvikling af særligt software til Software-kataloget betragtes som et tilkøb.

 

Det er vigtigt, at partnerskolen søger rådgivning hos IT-Center Fyn, inden beslutning om indkøb af særlige hardware- og software-løsninger.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen indkøber udstyret, og får det leveret på skolen. Hvis udstyret ikke findes i driftsfællesskabets indkøbsliste, og hvis skolen ønsker deployment til udstyret automatiseret, skal IT-Center Fyns centrale IT-support have tilsendt et eksemplar af udstyret, som returneres til skolen efter endt brug.

 

Skolen indkøber særlige software-løsninger. Licenser til softwaren ejes af skolen og håndteres af skolen.

 

IT-Center Fyn indkøber, distribuerer og håndterer licenser til fælles software; Windows og Office-pakke.

 

IT-Center Fyn vedligeholder deployment-systemet, og distribuerer software til skolernes enheder.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen anvender - så vidt det er muligt - standard hardware og software.

Inden beslutning om indkøb af hardware og software, som er uden for standard, skal skolen altid søge rådgivning hos IT-Center Fyn.

 

Support

IT-Center Fyns lokale IT-teknikere lægger nyt standard-software på partnerskolens computere, distribuerer skolespecifikt software via driftsfællesskabets deployment-systemer og rådgiver skolen ved indkøb af særlige løsninger.

 

Centrale IT-teknikere vedligeholder deployment-systemet og rådgiver skolen ved indkøb af særlige løsninger.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Partnerskolen og IT-Center Fyns lokale IT-tekniker aftaler indkøb, levering og detaljer omkring klargøring af standard-udstyr. De indhenter rådgivning hos en central IT-tekniker ved køb af ikke-standard-udstyr.

Partnerskolen indhenter rådgivning hos en central IT-tekniker ved køb af særligt software.

 

Referencer

IT-Center Fyns indkøbsportal (kræver login)

SLA for indkøb

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Deployment af software" er ændret 1. november 2017