it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Indkøb


Servicens navn

Indkøb

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er, at partnerskolerne indkøber produkter, som understøtter skolens IT-strategi optimalt - og til bedst mulige pris.

IT-Center Fyn indgår aftaler med leverandører af diverse systemer, ydelser og hardware, som partnerskolerne kan benytte sig af. Aftalerne er et godt udgangspunkt, når skolerne indkøber hardware, og når skolerne ønsker at starte et nyt IT-system op.

IT-Center Fyn har en indkøbsliste til computere, tabletter og mobiltelefoner.

Indkøbslisten er en blanding af produkter fra forskellige leverandører. IT-Center Fyn laver løbende pristjek på produkterne og fornyer prisaftaler med leverandørerne.

Priserne på produkterne er derfor lavest mulige - garantiaftaler, tilbehør og leveringsbetingelser taget i betragtning.

Produkterne på indkøbslisten er udvalgt af IT-Center Fyn både pga. prisen men også under hensyntagen til den daglige drift. Et automatiserede deployment-system til distribution af software til computere er tilpasset computere, der findes på indkøbslisten.
Håndtering, installation og support af disse godkendte computere er en del af driftsfællesskabets grundydelse.

Det er et tidskrævende arbejde, at få computere ind i deployment-systemet. Håndtering og installation af computere udenfor listen, betragtes som et tilkøb.

Indkøbslisten er velassorteret, og den indholder en forklaring og en vejledning, som hjælper indkøberen videre. Se link til IT-Center Fyns indkøbsportal under punktet referencer.

IT-Center Fyn har aftaler med leverandører af øvrigt hardware - f.eks. AV-udstyr, printere og netværksudstyr. De fleste af disse kan ses i indkøbsportalen.

IT-Center Fyn har aftaler med leverandører af udvidelses-produkter til skyløsninger - f.eks. Office 365 og Google Apps.

IT-Center Fyn har aftaler med leverandører af diverse andre IT-systemer - f.eks. telefonisystemer.

Partnerskolerne bør altid søge rådgivning hos IT-Center Fyn ved indkøb af stort og småt indenfor IT-området.
Ved større indkøb er rådgivningen særlig vigtig og nødvendig.

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolerne indhenter rådgivning, indkøber, modtager og registrerer et indkøbt produkt.

IT-Center Fyn laver indkøbsaftaler med leverandører, og rådgiver skolerne før indkøbet.

IT-Center Fyn laver fælles indkøb af nødvendigt udstyr og software til almindelig drift - f.eks. operativsystemer, Office-pakke, servere og netværksudstyr i det centrale datacenter.

Småindkøb foretages af skolen selv eller af skolens lokale IT-tekniker.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Ved større indkøb af hardware skal partnerskolen altid indhente rådgivning hos IT-Center Fyn.

Håndtering af hardware, som ikke er godkendt, er et tilkøb.

Ved indkøb af nye IT-systemer og moduler skal skolen altid indhente rådgivning hos IT-Center Fyn.

Partnerskolerne bør kende driftsfællesskabets standardløsninger og indkøbslister, og - så vidt det er muligt - anvende disse.

 

Support

IT-Center Fyn rådgiver på alle niveauer, når partnerskolerne skal indkøbe.
Skolens lokale IT-tekniker starter rådgivningen. Hun/han kan foretage mindre indkøb for skolen.
Ved større indkøb rådgiver en central tekniker eller IT-Center Fyns ledelse.

 

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Udstyr kan bestilles via IT-Center Fyns bestillingspostkasse, bestilling@itcfyn.dk

 

Procedurer

Ved almindelige daglige indkøb rådgiver skolens lokale IT-tekniker, og indkøbet foretages af skolen selv eller teknikeren.

Ved større indkøb rådgiver en central IT-tekniker eller IT-Center Fyns ledelse.

Ved indkøb af specialudstyr, som ikke findes på indkøbslisterne, rådgiver en central IT-tekniker, som også vurderer en eventuel pris for IT-Center Fyns håndtering og opstart af udstyret.

 

Referencer

IT-Center Fyns indkøbsportal (kræver login). Indkøbslisten til computere, tabletter og mobiltelefoner er navngivet fortløbende på følgende måde: "Indkøbsliste-20XX-vX.XX.pdf"
SLA for Deployment af software
SLA for Print
LMS-organisering - Organisering af intranet/Learning Management System
Nyhedsbreve - Se "November 2016" under punkterne "Indkøb af Computere" og "Indkøbsaftaler"

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Indkøb" er ændret 18. september 2018