it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Digitalt kompendium til grundforløbet

itcfyn.dk, 15. august 2017

Den digitale udgave af kompendiet er udarbejdet i en Onenote, som er delt med alle engelskunderviserne. Den enkelte underviser henter så indholdet til eleverne ind i klassens Klasssenotesbog.

Da vi er en o365 skole, har vi valgt at bruge OneNote og Klassenotesbog til denne deling af et fælles materiale. Lignende kan selvfølgelig gøres i andre systemer. Ved at give eleverne adgang til det materiale og de arbejdsopgaver vi skal igennem i grundforløbet fra en start, har man en mulighed for helt klart at vise eleverne, hvad det er de skal igennem.

 I år har vi udviklet lidt på vores "indholdsfortegnelse" således, at den ikke kun indeholder en liste med titler og forfatternavne, men også giver en oversigt over hvilket fokus og hvilke sproglige emner, der arbejdes med i de enkelte tekster. Dette skal være med til at bevidstgøre eleverne om, hvad de forventes at lære i de enkelte moduler.

 Som det fremgår af planen, starter vi året med en screening - den indeholder 4 områder nemlig retstavning , læsning og forståelse, grammatik og syntaks. Vi bruger MinLærings screeningsværktøj.

Denne screening helt i begyndelsen af grundforløbet skal gøre eleverne opmærksomme på, at der er områder, de måske er nødt til at arbejde meget med, og det giver læreren en ide om, hvor de enkelte elever er mht til de udvalgte områder.

 Ønsket om at holde elevernes fokus på egen læring  opfyldes i det daglige arbejde ved at insistere på, at noter og reflektioner over arbejdet med faget holdes i Klassenotesbogen. Klassenotesbogen er basalt set et notesværktøj med nogle ekstra funktioner. Vi vil gerne træne eleverne i at tage bedre, mere fokuserede noter.

 Ved at placere "tavlenoterne" - det vi arbejder fælles om og evt. anoterer på den elektroniske tavle - i indholdsbiblioteket, letter vi elevernes arbejde med at tage noter. De skal ikke skrive af fra tavlen. Det vil de have med sig i Klassenotesbogen, så snart det er skrevet på tavlen

 

 

Ex 2: Læreren anoterer en tekst - beder om input fra eleverne.

Pink by Judith Thompson 
onsdag den 24. maj 2017 
0840 
Pink 
by Judith Thom , 1985 
"Pink" is from Judith Thompson's collection: 
Judith Thompson 
White Biting Dog 
& Other Plays 
ucy, 
year-old white girl talking to her dead black nurse, Nellie, shot in a march, in her 
LUCY NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE 
NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE NELLIE I want you to 
come back, to shampoo my hair and make a pink cake and we can sit in the back and roll mealie 
pap in our hands see, I told you not to go in those marches and I told you, I told you that what 
you guys don't understand, what you didn't see, is apartheid's for YOU. IT'S FOR YOUR GUYS' 
FEELINGS, see, like we got separate washrooms cause you like to spit, and if we said, "Eww 
ucch, don't spit", it would hurt your feelings and w 
might tell you to shut up and then you mightc&ånd we got separate bus stops cause 
and the only thing I don't get is how come you get paid less for the same job my Mummy says 
it's because you people don't like money anyway, you don't like TVs and stereos and all that 
stuff cause what you really like to do is sing and dance. And you don't need money to sing and 
dance I just I don't understand why you weren't happy with us, Mummy let you eat as much 
sugar as you wanted, and we never said anything to you, some days, Mummy says it was up to 
a quarter-pound, but we know blacks like sugar so we didn't mind, and we even let you take a 
silver spoon, I heard Mummy say to her friends, "there goes another silver spoon to Soweto" 
but she never called the police... and you had your own little room back there, and we even let 
your husband come once in a while, and that's against the law, Mummy and Daddy could have 
gone to jail for that, so how come you weren't grateful? How come you stopped singing those 
Zulu songs in the morning, those pretty songs like the one that was about love and kissing, you 
stopped singing, and you stopped shampooing my hair, you said I could do it myself, and and 
s€corDJAtycVN_ 
THE 
fl fiflMNlN(f 
h DDS To 
eyHf 
-D 
rcyl

 

 

 

 

De noter, spørgsmål og reflektioner eleverne selv skal tage, skrives i elevsektionen. For at dette kan fungere, er det vigtigt at skaffe tid i en undervisningssekvens til, at disse noter kan skrives. Jeg eksperimenterer med at lave små "breaks", hvor jeg beder dem om at notere ting ned. 5 minutter, hvor alle skriver noter til det, vi lige har arbejdet med. Det kan være, at der er noget, de ikke har forstået, og derfor skriver de et spørgsmål ned. Det kan også være noget, de har arbejdet med tidligere.

 

Eksempler på elevreflektioner:

 

he American promise 
mandag den 27. marts 2017 08.00 
Today, I have read and seen an extract of the text about the American promise, which is a speech of Barack Obama. It is 
from the president election in 2008. 
We have also talked about how to analysice political speeches

 

April 3rd 
mandag den 27. marts 2017 
08 00 
Today we have been talking about Barack Obama's acceptance speech about promises. We did some tasks in pairwork, 
which went well. Finally, we did some tasks outside the classroom in groups, which didnt go so well, because we were 
talking about everythingelse but the assignment. 
I have had a hard time focusing in class today, especially in the last period of the class and I don t know why.

Der er ikke en entydig måde at gøre dette på. Jeg lægger en "skabelon" ud i hver elevs område under sektionen "Klassenoter" og tanken er så, at de skal kopiere denne og skrive dato på til den aktuelle times noter. Jeg ved endnu ikke, om det er lige præcis disse "områder", der skal være på en sådan noteside, men jeg vil prøve mig frem.

 

Skabelon til noter

fg2017 Class notes 
30. september 2016 
13:55 
Special information: 
Today's Text: 
Notes for common presentations: 
Write notes in this section when there is a break for this. 
Resumé 
At the end of class create a brief summary of the topics dealt with. For instance how you 
worked with the text. What grammatical topics were presented or discussed. 
Questions to do with today's lesson 
You may add questions here that you would like to ask next time. 
.7 
.7 
.7 
.7 
Homework:

Det vil være en god ide at indlægge 5 minutter i slutningen af en lektion til at lade eleverne skrive et kort resume, og evt spørgsmål til næste gang.

 

 

Opgaver til kopiering og udfyldning i eget område

I materialet ligger der som sagt opgaver til hver tekst. Disse opgaver kopierer eleverne til eget område og de besvarer dem  der. Det er lettest, hvis læreren skriver opgaverne i fri tekst - så er de lige til at kopiere og skrive videre i.

 

 

Her er et nogle eksempler:

 

Ex 1 Udfyldningsopgave

Find the corresponding noun or adjective and then fill in the gaps

 

 

Noun

Adjective

 

foolish

pride

 

 

gloomy

beauty

 

 

hungry

Decision

 

 

happy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ex 2 (del af en udfyldningsopgave)

 

Wordclasses:

You may use the grid below to mark each of the words in the passage with the correct wordclass:

 

Thousands

die

every

summer

from

floods

in

the

Indian

Sub

Verb

 

 

 

 

 

 

 

monsoon

season

Africans

from

Senegal

wash up

on

the

beaches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of

the

Mediterranean

and

get

looked

after

by

guilty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liberal

holidaymakers

Somalians

wait

in

hostels

in

Malta

or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prison

islands

north

of

Australia

Hundreds

die

of

heat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or

fire

every

year

in

Paris

Or

California

or

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ex 3

Text analysis of Clara’s Day in groups  

 

In your study groups work with the overall area of the text:

   • Narration + point of view
   • Setting
   • Characters
   • Theme(s) and message
   • Use the appropriate tools for analysis

 

Purpose

   • Work with text analysis and literary terms in more depths
   • Oral skills
   • Written skills
   • Being able to pass on your findings to a class mate

 

Instructions:

Find a suitable place to sit together.

Follow the instructions on how to work with each question

Answer as many questions below as possible in the time frame given. Do one question at a time. If you are stuck on a question, move on and go back to it if you have more time.

 

   • Individually think about your answer to the task given.
    • If you do not understand the question, ask your group members. If they cannot answer, ask the teacher.
    • When you have thought about your answer take turns giving your answer to your team.
    • It is important you all have to put into words what you think. Keep your answers in your section of this Class Notebook
   • Discuss the answers in the team.
    • When you agree on an answer write it down. In your answer try to use the appropriate literary terms.
    • Write the answers in such a way that you can present it to a member of one of the other teams.
    • Every team is to present the analysis of the team to a team member from one of the other teams (tea party).

 

Time frame: 30 min

Teams = your study groups

 

Each group must start with the number corresponding to the group number ( i.e. Group 1 starts with question 1, group 2 with question 2 and so on) 

 

Elevens noter i eget område

 

Materialet i kompendiet er organiseret efter teksterne - det kan gøres på mange forskellige måder - og derfor har jeg oprettet sektioner i hver elevs mappe med navnet på den pågældende tekst. Dette er for at illustrere, at der kan arbejdes med en systematik, og det letter elevernes arbejde med at organisere noterne. Jeg vil bede dem om at lægge alle noter og besvarelser på arbejdsspørgsmål under den relevante tekst.

 

Senere vil jeg organisere elevnoterne under emner. På den måde vil der være flere tekster under hvert emne. I eksemplet herunder har en 1.g elev besvaret spørgsmål til teksten "I Spy" af Graham Greene i sit eget område.

 

 

I Spy - Graham Cree... 
Pair Work on William... 
DHSS 
Mr and Mrs Xenoph... 
The man who fell to... 
Recording 
I Spy- Graham Greene 1930 
Comprehension and analysis 
41 
When and where does the story take place? In Britain, WW1, by the sea. (Line 6-7, p. 40) 
How does Charlie feel? 
2. 
- In the beginning of the storyas he leaves his bed at night. He wasfrightened (line8-9,p.40) 
About his father. He does notlove his father(line 18-19, p. 40) 
About his mother. He felt a passionate demonstrative loveforher (line 1-5) 
Why has Charlie sneaked down into his father's tobacconist's shop? He gets bullied at school fornothavingtried 
3. 
to smoke a cigarette (line 12-14, p. 40) 
What happens there in the dark? Charlie hearsfootsteps outside and hisfathercomes into the tobacco shop with 
4. 
to men and Charlie goes to hide. (line 29-41, p. 41) 
Who are the men who take Charlie's father away? What clues in the text tell you who they might be? They might 
5. 
be cops coming to put him in jail. It sounds like he S going away and the men are on duty and wanttofollow him 
around the house. (line 1-9, p. 42) 
How does the father react, and what does he say? He is trying to keep calm and tries to laugh, keeping it casual 
6. 
(line 17-19, p. 42) 
How does the story end ? Charlie goes to bed and realises he is alone in the house with his mother. 
7. 
Make a detailed character sketch of Charlie, in which you trace the development he undergoes from beginning to 
8. 
end.

 

 

Eksemplet her viser elevens anotering af et digt - i eget område:

 

 

 

This Be the Verse 
BY PHILIP LARKIN, 1971 
And add some extra, just foryou. 
But they were up in their 
By fools in old-style hats and coats, 
Who half the time were soppy— 
And half at one anotheds throats. 
Man handson misery to 
h elf. 
—yourself. 
Social heritage 
Simile 
The composition is regular 
e poem consists of 
BAB rhyme schem

 

 

Det er en stor fordel for eleverne at have velorganiserede noter til de tekster, der har været brugt i undervisningen om ikke før så, når der skal repeteres. I engelsk vil der være krav om,l at man inddrager læst tekst ved eksamen, og det vil her være uvurderligt, at eleven kan medbringe sine noter til det gennemgåede.

 

Portefølje

Elevens noter - altså klassenoter og arbejdsark til enkelte tekster udgør tilsammen elevens arbejdsportefølje. Egentligt porteføljearbejde kræver et niveau mere: udvælgelse af elementer til en særlig visningsportefølje. Dette kan man øve ved at bede eleverne om at oprette en sektion til at kopiere særligt udarbejdede, særligt vellykkede arbejder til. Disse kan man så aftale at vise frem, tale om, i forbindelse med elevsamtaler, og man kan aftale med eleverne, at de indgår i evalueringen af elevens præstation.

 

Jeg har ikke skrevet om fællesområdet. Det vil jeg gøre i næste nyhedsbrev. Her vil jeg blot sige, at det er et procesområde. Det er her, man kan lade eleverne arbejde i kortere eller længere gruppearbejder og så senere kopiere resultater til eget område.

 

Kommentarer og mere inspiration modtages meget gerne. Jeg håber at der rundt omkring er mange forskellige forsøg i gang. Skriv gerne til mig på fr@tornbjerg-gym.dk, så vil jeg bringe ideerne videre i kommende nyhedsbreve.

 

Finn Roholt Pedersen

Tornbjerg Gymnasium