it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Fraværsregistrering (UMS Modul)


Servicens navn

Fraværsregistrering (UMS Modul)

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde partnerskolen et system til registrering af fravær.

UMS-modulet "Fraværsregistrering" består af et eller flere moduler, som kan tilføjes eller tilpasses efter behov.
Modulet kan bruges sammen med UMS Web, som er et nødvendigt modul til grundydelsen.
"Fraværsregistrering" kan også bruges sammen med UMS Skole App'en, som er tilkøbsmodul.

Der er tre moduler til "Fraværsregistrering":

  • Fraværsregistrering Basis: Grundmodulet
  • Fraværsregistrering Udvidet: Giver f.eks. mulighed for fraværsstatistik, fraværslister og en portal, som giver forældre og værger mulighed for at følge eleven/kursisten.
  • Fraværsregistrering Kort: Et modul som giver mulighed for fraværsregistrering med studiekort.

For mere information om UMS-modulerne til fraværsregistrering - se producenten, Inlogic´s, produktbeskrivelse under punktet referencer eller kontakt Inlogic.

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen er ansvarlig for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Ophørte medarbejdere skal altid have en ophørsdato.

IT Center Fyn er ansvarlig for driften af interne UMS-servere, og for primær fejlsøgning på UMS-installationerne.

Leverandøren af UMS-moduler til fraværsregistrering, Inlogic, er ansvarlig for UMS-funktionalitet i forhold til sekundær fejlsøgning, rettelser og ændringer på UMS-software.
 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen skal kontakte IT-Center Fyns Servicedesk og den centrale IT-support for rådgivning før indkøb af UMS-moduler.

Brugen af "Fraværsregistrering" kræver, at skolens UMS-funktioner flyttes fra en fælles installation til en dedikeret skolespecifik installation.

Support

Alle fejl vedrørende "Fraværsregistrering" og andre UMS-moduler meldes til IT-Center Fyns Servicedesk.

Centrale IT-teknikere drifter UMS-serverne og laver installation/fejlfinding af UMS-moduler i samarbejde med Inlogic.

Skolerne fejlmelder ikke direkte til Inlogic. Alle fejlmeldinger vedrørende UMS håndteres og formidles eventuelt videre til Inlogic af IT-Center Fyn.

Kommunikation

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

Procedurer

Partnerskoler, som ønsker tilkøb af UMS-moduler hos Inlogic, kontakter den centrale Servicedesk tidligt i processen.
IT-Center Fyns centrale UMS-teknikere rådgiver skolen i samarbejde med Inlogic's medarbejdere.

Referencer

UMS-manualer: http://www.inlogic.dk/support/manualer/

UMS-moduler: http://www.inlogic.dk/ums-education/

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Fraværsregistrering (UMS Modul)" er ændret 22. januar 2018